Šta da radim ukoliko trgovac odbije reklamaciju uz obrazloženje da je u pitanju fizički/mehanički kvar ili vlaga?
Postavio on 13.01.2019 07:22
Praksa je trgovaca da reklamacije uvažavaju samo kada nije u pitanju fizički kvar/oštećenje kako bi se ogradili od zloupotrebe potrošača.
Dakle, ako je u pitanju fizičko oštećenje robe  ili neki drugi vid potrošačevog  uticaja na neispravnost, trgovac nije u obavezi da prihvati reklamaciju.

Možete izabrati sudskog veštaka sa spiska na sajtu Ministarstva pravde, odneti u drugi ovlašćeni servis ili odneti kod nekog od profesora stručnih za tu oblast na Mašinskom fakultetu kako biste dobili nezavisno stručno mišljenje o uzroku neispravnosti. Ukoliko se sudski utvrdi se radi o nekvalitetu uređaja, a ne o nepravilnom rukovanju i održavanju, postoji zakonska obaveza trgovca da prihvati reklamaciju.

(29 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by NEPO SYSTEM