Česta pitanja : Produzena garancija
Da, potreban je neki dokaz o kupovini uređaja kako bi smo znali od kog datuma počinje produžena garancija.
Produžena garancija je nastavak vaše fabričke garancije na vaš uređaj i predstavlja voljno prosirenje odgovornosti trgovca. Korisnik i dalje ima zakonsko pravo po Zakonu o zastiti potrosaca u periodu 24 meseca od datuma kupovine proizvoda. Garancija ne m...
Produžena garancija pokriva 100% trošak rezervnih delova i rada servisera na otklanjaju kvara, ukoliko se ispune svi uslovi korišćenja dodatne garancije.
Produžena garancija počinje onog momenta kada vam istekne garancija koju ste dobili od strane proizvođača uređaja.
Produžena garancija pokriva sve kvarove koje je proizvođač definisao u garantnom listu i za trajanje garatnog roka koji je propisao proizvođač. Sve troškove koji su nastali u suprtnosti sa proizvođakom garancijom idu na teret klijenta u skladu sa cenovn...
Sa našom PICKUP&RETURN uslugom možete nadograditi postojeću produženu garanciju koja uključuje uslugu od vrata-do-vrata. Kurirska služba će preuzeti vaš neispravni uređaj od vas, doneti u naš servis i vratiti vam popravljen uređaj. Uslugu mozete zakaza...
Powered by NEPO SYSTEM